PARTNER SCHOOL
Wybierz program

COERVER® COACHING

PARTNER SCHOOL

Partner School jest oficjalnym programem Coerver® Coaching wzbogacającym zakres oraz wartości merytoryczne szkolnych programów nauczania Wychowania Fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych. Szkoła oraz Nauczyciel współpracujący z Coerver® Coaching w ramach Programu Partner School otrzymuje kompleksowe narzędzia niezbędne do realizacji ciekawych oraz atrakcyjnych Szkolnych Zajęć Sportowych z uwzględnieniem rozwoju umiejętności piłkarskich oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego uczestniczących w Programie uczniów.

Korzyści wynikające z udziału z projektu:

  1. Atrakcyjne zajęcia sportowe dla uczniów na terenie szkoły opracowane zgodnie zzałożeniami Programu Coerver® Coaching,
  2. Pakiet sprzętu sportowego o wartości 3.000 zł* dla szkoły uczestniczącej w projekcie Partner School,
  3. Atrakcyjny i czytelny model wynagradzania partnerów projektu: wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia stanowi 50% przychodu Projektu dla danej lokalizacji,
  4. Szereg możliwości rozwoju projektu na: ilość uczestników w grupie zajęciowej, ilość grup zajęciowych w danej lokalizacji, ilość terminów zajęć w danej lokalizacji, inne lokalizacje i obszary współpracy,
  5. Systematyczne Szkolenia Coerver® Coaching dla partnerów prowadzone przez Master Coach Coerver® Coaching 2 razy w każdym roku trwania umowy,
  6. Certyfikat dla szkoły uczestniczącej w programie Partner School,
  7. Atrakcyjne zniżki na wszystkie szkolenia Coerver® Coaching,
  8. Dostęp do platformy zawierającej gotowe konspekty zajęć.
Kto może nawiązać współpraca z Coerver Coaching w ramach Projektu Partner School?

W ramach Projektu Partner School współpracę z Coerver Coaching nawiązać może każda szkoła podstawowa, nauczyciel wf, trener piłki nożnej.

Jakie warunki należy spełnić, aby nawiązać współpracę z Coerver Coaching w ramach Projektu Partner School?

Coerver Coaching posiada gotowe narzędzia do wsparcia organizacji Szkolnych Zajęć Pozalekcyjnych. Zapraszamy do kontaktu w celu określenia potrzeb oraz zakresu współpracy.

Jakie są koszty udziału w projekcie Partner School?
Szkoła: bez jakichkolwiek kosztów, jedynie udostępnienie obiektów do realizacji zajęć. Co więcej szkoła na potrzeby Projektu otrzymuje sprzęt o wartości 3000zł, który po utrzymaniu Projektu w szkole przez nim jeden semestr przechodzi na własność szkoły.
 
Nauczyciel/trener: po nawiązaniu współpracy nauczyciel otrzymuje licencje, w ramach której jest zobligowany do udziału 2x do roku w szkoleniach licencyjnych (koszt udziału w takim szkoleniu 50-100zł). Oprócz tego przy starcie projektu nauczyciel ponosi koszt 250zł stanowiący „pakiet startowy" - 2x koszulka adidas, spodenki adidas, getry + opłacony udział w pierwszym szkoleniu.
 
Rodzice: ponoszą koszty udziału dziecka w zajęciach:
— 1x w tygodniu - 60zł/miesiąc,
— 2x w tygodniu - 110zł/miesiąc,
— 3x w tygodniu - 160zł/miesiąc.
Jaka powinna być minimalna ilość uczniów, aby mogły rozpocząć się zajęcia w ramach projektu Partner School?

Minimalna ilość uczniów uczestniczących w Projekcie Partner School to 10 osób.

Ile grup może powstać w jednej szkole?

W jednej szkole może powstać kilka grup. Minimalna ilość uczniów w grupie - 10 osób, max - 20 osób.

Czy nauczyciel/trener może prowadzić zajęcia więcej niż jednej szkole?

Nauczyciel/trener może prowadzić zajęcia kilku szkołach.

Jakie uprawnienia powinien mieć nauczyciel/trener, aby móc prowadzić zajęcia w ramach projektu?

Nauczyciel/trener powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi (dyplom ukończenia studiów wyższych, licencja trenerska, legitymacja instruktorska).

KONTAKT

Mateusz Nowak
Project Manager

tel. 797 001 305
e-mail: mateusz.nowak@coerver.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przewiń do góry