Coerver Clinic

Globalny program szkolenia trenerów, prowadzony m.in. w Anglii, Holandii, Niemczech, Japonii, USA. Podzielony jest on na trzy etapy, uwzględniające określony zakres materiału oraz kończy się egzaminami pozwalającymi zdobyć trzy stopnie uprawnień trenerskich: Coerver Coach Assistant, Coerver Football Coach, Coerver Football Coach Plus.

3 etapy szkolenia

Coerver Clinic Basic – bazowe szkolenie przedstawiające filozofię Coerver Coaching, jej charakterystykę i najważniejsze założenia. Kurs obejmuje dwa weekendowe zjazdy (łącznie 28 h. zajęć teoretycznych i praktycznych), po ukończeniu kursu trener otrzymuję certyfikat ze stopniem Coerver Coach Assistant i uzyskuję możliwość uczestnictwa w rekrutacji do drugiego etapu szkolenia.
Coerver Clinic Pro – drugi etap szkolenia Coerver Coaching. Mogą odbyć je tylko ci trenerzy, którzy otrzymali certyfikat z tytułem Coerver Coach Asisstant i zostali zaakceptowani przez Radę Trenerów Coerver Coaching Polska. Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, każdy trener otrzymuje certyfikat z tytułem Coerver Football Coach. Szkolenie odbywa się raz w roku i ma charakter stacjonarny, są to 5 dni zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Równocześnie z kursem, odbywa się zgrupowanie Kadry Narodowej Coerver Coaching. Uczestnicy szkolenia mają możliwość hospitowania oraz częściowo prowadzenia zajęć praktycznych z wybraną grupą.
Coerver Clinic Elite – trzeci etap szkolenia, realizowany w formie wyjazdu zagranicznego, dedykowany dla trenerów, którzy ukończyli drugi poziom. Głównymi prelegentami na szkoleniu będą przedstawiciele Coerver International.

Program szkolenia Coerver Clinic Basic

 • Założenia filozofii i metodologii szkolenia opartej o rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich;
 • Detale i szczegóły nowoczesnego nauczania gry w piłkę nożną wg metody Coerver Coaching Method©;
 • Model Pracy Coerver® Coaching.  Etapizacja procesu szkolenia;Budowa jednostki treningowej;
 • Formułowanie oraz realizacja celów szkoleniowych na poszczególne mikro i makrocykle treningowe;
 • Sposoby przygotowania efektywnych środków i jednostek treningowych;
 • Ball Mastery jako fundament pracy szkoleniowej. 
 • Klasyfikacja elementów panowania nad piłką oraz wykorzystanie w poszczególnych etapach szkolenia;
 • Coerver Coaching Moves Program. Piramida ruchów. Gry 1v1, 2v2. Efektywne sposoby nauczania i doskonalenia elementów ruchów na bazie mostu umiejętności, praktyczne wskazówki i detale w nauczaniu zmian kierunku, zatrzymań i startów oraz zwodów;
 • Most umiejętności (Coerver Skills Bridge©). Stopniowanie presji w treningu piłkarskim;
 • Budowanie stylu gry zespołu. Coerver Coaching Team Play. Effective Possesion. Fast Break Attack;
 • Praktyczna psychologia sportu. Rola komunikacji na linii trener – zawodnik w procesie szkolenia;
 • Różnice między tradycyjnym modelem szkolenia a metodą Coerver® Coaching.

TERMINY I LOKALIZACJE

PROMOCJA

GRUPA

Przy zapisie minimum 3 trenerów z jednego klubu, bonifikata dla każdego trenera wyniesie 10%

STUDENT

Dla studentów z ważną legitymacją, bonifikata 10%

COERVER® COACHING

KONTAKT

Tomasz Spyra
Project Manager
tel. 797 001 302 
e-mail: szkolenia@coerver.pl